Verslo paslaugos

Įmonių steigimas

Planuojate pradėti naują verslą ir įsteigti įmonę? Pasikonsultuokite su mumis ir pasirinkite būsimo juridinio asmens formą (tai gali būti individuali įmonė, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija, viešoji įstaiga, kooperatinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, labdaros ir paramos fondas, juridinio asmens filialas, atstovybė ir kt.) ir mes Jums padėsime užregistruoti įmonę Juridinių asmenų registre per trumpiausią laiką (įprastai tai trunka 3-5 darbo dienas). Jeigu neturite adreso kur registruoti įmonę, suteiksime buveinės adresą Vilniuje arba Vilniaus rajone (yra galimybė pasinaudoti steigimo išlaidų kompensacija arba ES parama vykdant specifinius projektus).

Pirmas žingsnis

Sugalvokite įmonės pavadinimą. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio. Taip pat pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus.
Registro tvarkytojas laikinai įrašo pavadinimą į Registrą tik gavęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtinimą, kad pavadinimas atitinka lietuvių bendrinės kalbos normas.

Antras žingsnis

Mes paruošiame visus steigimo dokumentus, Jums telieka juos pasirašyti. Steigimo dokumentai tai steigimo aktas arba steigimo sutartis, įstatai (nuostatai), protokolai ir kiti dokumentai. Bendrovės steigimo sutartis (aktas) suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke.

Trečias žingsnis

Steigimo dokumentų tvirtinimas notaro biure ir jų pateikimas VĮ Registrų centrui.

Įregistravus įmonę galime pagaminti antspaudą, jeigu įmonė vykdys veiklą su antspaudu.

 

Populiariausia įmonių rūšis Lietuvoje yra UAB (uždaroji akcinė bendrovė). Steigiant UAB reikia suformuoti įstatinį kapitalą, kurio minimalus dydis yra 2500 Eur. Jeigu neturite piniginių lėšų įstatiniam kapitalui įmokėti, galime pasiūlyti nupirkti jau įsteigtas įmones, kurios dar nevykdė veiklos. Tokiu atveju Jums tereikia pasirašyti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Akcijų pirkimo pardavimo sutartis tvirtinama notaro.

Įmonių pertvarkymas

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, taip pat į viešąją įstaigą ar mažąją bendriją. Nuo sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo dienos individuali įmonė įgyja pertvarkomos individualios įmonės statusą. Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, jeigu individualios įmonės turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis. Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai įregistruojami juridinių asmenų registre ir pakeičiami juridinių asmenų registro duomenys po to, kai yra išrinkti (sudaryti) naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos individualios įmonės balansas, įvykdytos teisės aktuose nustatytos su pertvarkymu į naujos teisinės formos juridinį asmenį susijusios sąlygos, taip pat juridinių asmenų registrui pateikti teisės aktuose nustatyti dokumentai.

 

Uždaroji akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę,viešąją įstaigą, mažąją bendriją. Nemoki bendrovė negali būti pertvarkoma. Sprendimą pertvarkyti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą pertvarkyti bendrovę, turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną. Nuo sprendimo pertvarkyti bendrovę dienos ji įgyja pertvarkomos bendrovės teisinį statusą.
Mažoji bendrija gali būti pertvarkyta į praktiškai bet kurios teisinės formos juridinius asmenis. Į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę mažoji bendrija gali būti pertvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis dėl kitos teisinės formos juridinio asmens pertvarkymo į bendrovę.

 

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas nustato, kad pertvarkomo juridinio asmens dalyviai 3 metus po pertvarkymo yra atsakingi už juridinio asmens įsipareigojimus, kurie atsirado iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo Registrų centre (nepriklausomai nuo to, ar savininkas tapo pertvarkyto UAB akcininku, ar ne).

 

Mūsų teisininkai paruošia pirminius pertvarkymo dokumentus ir suderina su notaru, įregistruoja juridinio asmens statusą Registrų centre (3 darbo dienos), paruošia viešą skelbimą apie priimtą sprendimą dėl pertvarkymo. Parengiame likusių įmonės pertvarkymo dokumentus (įstatų, pažymų, kt.) ir suderiname su notaru. Petrvarka pasibaigia notariškai patvirtintų dikumentų įregistravimu Registrų centre (3 darbo dienos).

Įmonių pardavimas, revizijos paslaugos

Parengiame bendrovių akcijų pirkimo pardavimo sutartis, taip pat siūlome pirkti jau įsteigtas įmones. Šiuo atveju sutaupote laiką, nereikia rūpintis kapitalo formavimu. Atliekame klientų perkamų įmonių buhalterinių operacijų reviziją, pateikiame išvadas ir rekomendacijas akcininkams, vadovams.

Buhalterinės apskaitos paslaugos

UAB „Inpaklis“ turi ilgametę patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje. Teikiame kompleksiškas buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas pagal sutartį, nuo pirminių buhalterinių dokumentų apdorojimo iki finansinės analizės pateikimo. Bendradarbiavimo sąlygos nustatomos individualiai atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, darbuotojų skaičių, operacijų sudėtingumą ir t.t.

 

Kliento dokumentus priimame ir internetu. Naudojames šiuolaikinėmis technologijomis. Nuolatiniams klientams teikiame mokesčių konsultacijas nemokamai.

 

Mūsų klientams suteikiame galimybę nuotolinio darbo ir prisijungimo prie savo įmonės duomenų bazės. Tai yra buhalterinių operacijų iškėlimas į „debesis“ (nuotolinį serverį). Funkcijų iškėlimo į „debesis“nauda: buhalterinę apskaitą veda mūsų įmonė, o pirminius dokumentus įvesti ir spausdinti gali Jūsų įmonės darbuotojai. Dirbant per nuotolį užtikrinamas operatyvus užsakymų ir sutarčių valdymas, operatyvus užduočių darbuotojams valdymas ir jų kontrolė, ataskaitų peržiūra internete (sandėlio likučiai, skolos tiekėjams, klientų įsiskolinimas ir t.t.). Šio sprendimo turime du variantus.

 

Mūsų specialistų pranašumai:

  • kiekvieno darbuotojo ne mažiau kaip 5 metų profesinė patirtis;
  • darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą;
  • kalbame keturiomis užsienio kalbomis (anglų k., rūsų k., lenkų k., vokiečių k.);
  • reguliariai keliame kvalifikaciją, dalyvaujame seminaruose;
  • mūsų profesinė civilinę atsakomybę yra apdrausta draudimo bendrovėje „Gjensidige“.